Havaaracı Bakım Lisansı Kategorileri

003
 • Kategori A:
  Hat Bakım Mekanik Lisansı, A Kategori Lisansın 4 alt kategorisi vardır;
 1. A1 Türbinli Uçaklar
 2. A2 Pistonlu Uçaklar
 3. A3 Türbinli Helikopterler
 4. A4 Pistonlu Helikopterler

 • Kategori B1:
  Hat bakım onaylayıcı personeli ve Üs bakım destek personeli Lisansı, B1.1 Lisansı sahibi Gövde, motor, mekanik ve elktrik sistemlerinde tam yetkilidir. Aviyonik sistemlerde basit test yapmaya yetkilidir. B1 Kategori Lisansın 4 alt kategorisi vardır.
 1. B1.1 Türbinli Uçaklar
 2. B1.2 Pistonlu Uçaklar
 3. B1.3 Türbinli Helikopterler
 4. B1.4 Pistonlu Helikopterler

 • Kategori B2:
  Hat bakım onaylayıcı personeli ve Üs bakım destek personeli Lisansı, B2 Lisansı sahibi elektrik ve aviyonik sistemlerde tam yetkilidir, Motor ve mekanik sistemlerde basit test yapmaya yetkilidir.

 • Kategori C:
  Üs bakım onaylayıcı personel Lisansı.